Ηλεκτρικές ΙΝΟΧ Εστίες Κ100
Τύπος:   domino (2 μάτια)
Είδος:  ταχείας πυρακτώσεως
Ρύθμιση θερμοκρασίας : διακόπτες μέχρι 6 επίπεδα θερμοκρασίας
Απόδοση εστιών : High Light Ø140mm –  1500watt
High Light Ø180mm –  2000watt